Doelstelling Stichting Historama Wereld

Het verwerven, onderhouden en openbaar beschikbaar maken van militair erfgoed.
(Leger en (koude-)Oorlog vanaf begin 20e eeuw) 

De stichting is een niet commerciële organisatie die in dit opzicht los staat van de commerciële delen waaruit Historama Wereld verder is  opgebouwd, 

De stichting heeft ten doel:
  • het verwerven en conditioneren van gebruikte- en/of historische militaire wiel- en rupsvoertuigen;
  • het verwerven, conditioneren en maken van schaalmodellen en diorama’s van legervoertuigen, figuren en standalone modellen ter visualisatie van historische gebeurtenissen met als zwaartepunt de twintigste eeuw;
  • het verwerven, conditioneren en onderhouden van uniformen en uitrusting ter visualisatie van historische gebeurtenissen met als zwaartepunt de twintigste eeuw;
  • het tentoonstellen aan belangstellenden ter behoud van militair erfgoed;
  • educatie en informatie omtrent gebeurtenissen uit de geschiedenis door middel van attributen uit de hiervoor sub a tot en met c genoemde sub-leden;
  • een plaats te bieden aan uniformberoepen, oorlogs- en dienstslachtoffers in de vorm van dagbesteding en deze te betrekken bij de andere uitgangspunten als hiervoor genoemd; om zo een mogelijke re-integratie in de samenleving te bewerkstelligen en/of te versoepelen.
  • het aanbieden van een ontmoetingsplek voor uniformberoepen, oorlogs- en dienstslachtoffers;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.