Dagbesteding

Historama Wereld zal ruimte bieden aan veteranen of andere  personen die op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan de uitgangspunten van het concept. Deze doelstelling is uitdrukkelijk opgenomen in de statuten van de stichting:

  • een plaats te bieden aan uniformberoepen, oorlogs- en dienstslachtoffers in de vorm van dagbesteding en deze te betrekken bij de andere uitgangspunten als hiervoor genoemd; om zo een mogelijke re-integratie in de samenleving te bewerkstelligen en/of te versoepelen.”