Werkplaats

CONCEPT
In een aparte ruimte worden historische voertuigen gerestaureerd. Deze werkplaats kan door iedereen worden bezocht. De doelstelling van de werkplaats staat omschreven in alinea a, c en f van de statuten van de stichting;     
  • conditioneren van gebruikte- en/of historische militaire wiel- en rupsvoertuigen
  • conditioneren en onderhouden van uniformen en uitrusting ter visualisatie van historische gebeurtenissen met als zwaartepunt de twintigste eeuw;
  • een plaats te bieden aan uniformberoepen, oorlogs- en dienstslachtoffers in de vorm van dagbesteding en deze te betrekken bij de andere uitgangspunten als hiervoor genoemd;om zo een mogelijke re-integratie in de samenleving te bewerkstelligen en/of te versoepelen.”
  • Materiaal en middelen zullen door de stichting beschikbaar gesteld worden.
  • De werkplaats zal, met begeleiding, plaats bieden aan dagbesteding.